De betekenis van de Kleuren

Wat is de Aura?

Een aura is een energetisch veldje welke om ieder wezen heen straalt. Dit 'veldje' komt tot uitdrukking in meetbare (en voor sommigen zichtbare) kleuren. De 'tastbaarste' methode om deze frequenties en hiermee de eigen kleuren van deze aura's waar te nemen hebben wij, in de vorm van onze unieke en zeer vernuftig afgestemde Aura & Chakra fotografie apparatuur. Hiermee maken wij hele bijzondere persoonlijke foto's waardoor de kleuren van uw persoon zichtbaar worden. Deze kleuren ,van rood, via groen tot en met violet, hebben allemaal hun eigen betekenissen, zoals hieronder één voor één kort wordt aangestipt. In een Aurafotografie stand op locatie, kan de fotograaf of een Aura Hostesses van ons mooie Team deze foto's altijd op een voor ieder begrijpelijke wijze kort of heel uitgebreid toelichten. Heeft u een leiderschapstraining dan gebruiken we hierbij passende taal en uitleg net als dat we deze aanpassen en afstemmen aan het publiek op een feestelijke of andere gelegenheid. Voor toepassingen klik op de pagina Mogelijkheden. Of neem direct Contact met ons op.

 

De 7 basiskleuren

 

Competitief Krachtig Fysiek Materieel Vertrouwen Besluitvaardig Actiegericht

Rood is de kleur van krachtige levens energie. Als je veel rood in het aura hebt, dan sta je waarschijnlijk stevig op de grond. Leef je je leven in het hier en nu, met moed, kracht en veelal veel (zelf)vertrouwen. Mensen met rode aura's kunnen meestal goed opkomen voor hun eigenbelang. Vaak zijn zij fysiek sterk en houden ook van fysieke, vaak competitieve, activiteiten. Zich sterk, passievol en daardoor levend voelen is hun belangrijkste motivatie. Ze zijn vrij snel verveeld en zoeken dan ook regelmatig naar nieuwe dingen of uitdagingen. Zij zijn niet bang om voor hun mening uit te komen en durven ergens voor te gaan staan. Ze zijn gedreven door competitie en willen dan ook graag winnen. Ze schikken zich niet zo gemakkelijk naar anderen. Daarentegen zijn ze wel vaak goede leiders. Hun sterke wilskracht en fysieke uithoudingsvermogen geven de mensen met rode auras gelegenheid om extreem actief, volhardend en succesvol te zijn in alles wat zij doen. Ze zijn praktisch, doeners en resultaatgericht. Vaak behoorlijk materialistisch. Doch zijn ze vaak gevoeliger dan ze graag toegeven. De uitdrukking Ruwe Bolster, Blanke pit is op deze mensen van toepassing. Ze geven niet graag blijk van de kleine vulkaan welke in hun leeft.

 

Avontuurlijk Speels Creatief Levenslustig Fysiek Grensverleggend

Heb je een oranje aura dan ben je de creatieve grensverleggende avonturier van het kleurspectrum. Mensen met veel oranje in hun aura hebben een innerlijke drive om creatief te zijn en het leven met volle teugen te beleven. Ze zijn individueel en onafhankelijk en integreren hun fysieke en mentale kwaliteiten in de actie. Oranjes waarderen de spanning van het bewerken van de fysieke werkelijkheid en hebben zijn altijd op zoek naar nieuwe prikkels en ervaringen. Zij houden ervan om te fantaseren en strategieën te bedenken voor hun nieuwe avontuur of project en om deze daarna in actie om te zetten. Ook hebben ze het nodig om zelf betrokken te zijn in het concrete werkproces en willen hun ideeën daarin graag fysiek vormgeven. Ze zitten niet graag achterover om andere mensen voor hen te laten werken. Ze zijn altijd bezig om te bouwen, organiseren en hun projecten verder vorm te geven. Een oranje persoonlijkheid is gemotiveerd door hoeveel plezier en bevrediging ze uit hun avonturen en projecten kunnen halen. Ze willen grensverleggend en avontuurlijk zijn en hun energieke leven op de eigen wijze vormgeven.

 

Vrolijk Optimistisch Humor Sociaal Intelligent Goed organiseren

Heb je een geel aura, dan ben je waarschijnlijk een optimist die altijd ziet dat het glas minstens halfvol is. Gelen zijn de zonnigste, vrolijkste persoonlijkheden van het kleurenspectrum. Deze speelse mensen hebben vaak pretoogjes en een geweldig gevoel voor humor. Ze houden van lachen, en kunnen het leven vanuit verschillende perspectieven genieten. Ze zijn mentaal sterk, bijzonder nieuwsgierig, erg breed geïnteresseerd in kennis, die ze als hobby vaak veelvuldig en in de meest uiteenlopende onderwerpen tot zich nemen. Gelen zijn meestal organisatietalenten en schakelen gemakkelijk tussen het doen en het overzicht bewaren in. Ze werken graag net anderen samen en met werkt ook graag met hen samen. Het zijn sociale wezens, die de sfeer op de werkvloer erg belangrijk vinden. Ze zorgen dan ook als het nodig is dat het goedkomt met die sfeer. Zo zijn ze als het even tegenzit zijn meestal van nature in staat een team te blijven enthousiasmeren. Gelen zijn een voorstander van ontspanning, het pure levensplezier en spontaan leven. Ze herinneren anderen eraan het leven niet altijd te serieus te nemen en de dingen altijd van de zonnige kant te bekijken. Naast de serieuze dingen mag leven en werken vooral ook plezierig zijn!

 

Harmonieus Gebalanceerd Vredelievend Groei Natuur Hartelijk

Ben je groen dan heb je waarschijnlijk een enorme hekel aan conflicten. Je gaat bemiddelen of trekt je terug. Je bent een enorme voorstander van alles wat met harmonie te maken heeft en besteed graag en veel aandacht om deze te creëren, Groenen zijn gebalanceerde, harmonieuze, hartelijke personen. Zij stralen iets harmonieus, oprechtst, eenvoudigs en vaak nog een tikkeltje degelijks uit. Ze hebben de voorkeur voor een natuurlijke omgeving en hebben de natuur nodig om zich op te laden. Dit zijn de meest gebalanceerde mensen van het kleurenspectrum. In de natuur leven, of dichtbij een bos of park of waterpartij zijn belangrijk voor deze vriendelijke personen die een verbinding willen voelen met de natuur. Groenen ontvangen het leven door hun hart, zijn open en nooit verlegen voor een praatje. Hun primaire motivatie is tevredenheid en harmonie. Groenen streven naar stabiliteit en wanneer zij hun zaakjes op orde hebben zij weinig nodig om innerlijk gelukkig en tevreden te zijn. Ze zijn gestructureerd en oprecht geïnteresseerd in anderen. Hij/zij inspireert anderen door hartelijk aanwezig te zijn. Groen is loyaal en heeft de balans tussen denken en voelen.

 

Zorgzaam Introvert Gevoelig Idealistisch Sterke intuïtie en inlevingsvermogen

Ben je blauw dan ben je waarschijnlijk de meest lieve, zorgzame, beschermende van de persoonlijkheden van het kleurenspectrum. Blauwen leven over het algemeen hun leven vanuit hun hart en emoties. Hun motivatie is vaak het dienen en het helpen en liefhebben van anderen. Ze moeten oppassen zichzelf niet teveel weg te cijferen. Blauwen zijn analytisch zeer sterk en hebben een sterk innerlijk weten en intuïtie. Zij voelen en weten wat goed is, zonder dat zij daar altijd feiten of cijfers voor hebben gezien. Wanneer zij stil worden van binnen, dan weten zij wat goed is om te doen. Zij kunnen gemakkelijk intunen op anderen en weten dan wat er gaande is. Blauwen zijn, al zijn ze vaak wat op de achtergrond, het meest emotioneel/fijngevoelig van alle kleuren. Het is erg belangrijk voor hen om hun veelzijdige diepe gevoelswereld te kunnen delen met anderen. Ondersteunende activiteiten voor blauwen zijn het praten met vrienden over hun innerlijke wereld of rust en ruimte vinden. Mensen met problemen trekken vaak naar blauwen toe als vertrouwensfiguur. In tegenstelling tot kleuren met een tragere frequentie vervelen blauwen zich nooit, want hebben met hun rijke genuanceerde beleving van de werkelijkheid en hun drive om de essentie van dingen en gebeurtenissen te vinden altijd nog wel wat om te doen, of om over van gedachten en gevoel te wisselen en filosoferen. Daarentegen weten zij al te goed wanneer het tijd is naar binnen te gaan en de stilte op te zoeken die voor hen belangrijk is.. Hier vinden ze hun rijkste antwoorden in hun binnenwereld. Blauwen lossen problemen op in stilte en door het stellen van de juiste vragen.

 

Spiritueel intuïtief Paranormaal Wijs Concentratie

Mensen met een witte aura hebben vaak een enorm groot aanvoelings- en aanpassingsvermogen. Ze kunnen zich helemaal leegmaken en inleven in andere mensen. Ook hebben zij het vermogen bewust hun energie te sturen. Witte aura's hebben net als wit licht alle andere kleuren van het kleurenspectrum in zich. Zij kunnen dan ook met de meest uiteenlopende types gemakkelijk aanhaken (als een kameleon). Ze voelen subtiel aan wat ergens nodig is of wat zij in moeten zetten om een doel te bereiken. Het duidt meestal ook op een spirituele ontwikkeling en een lijntje met boven. Soms interesseren zij zich meer voor spirituele dan voor alledaagse aardse zaken. Bij voorkeur zijn alle andere chakras en kleuren ontwikkeld. Ze willen graag een bijzondere bijdrage zijn voor anderen, maar moeten zichzelf niet teveel prikkels geven (licht, geluid, straling). Ze hebben het nodig zich soms even terug te trekken om weer in hun kracht te komen en niet te vervloeien met hun omgeving. Hierdoor kunnen ze bijzonder geconcentreerd aanwezig zijn met hun wijsheid en de veelzijdigheid die hen van nature eigen is.

 

Fantasierijk Aanvoelingsvermogen Charismatisch Universeel Gevoelig Visionair Compassie

Heb je voornamelijk Violet in je aura dan ben je een wijze observeerder charismatisch met een groot aanvoelingsvermogen en vaak interesse voor spirituele of occulte zaken. Mensen met veel violet in het aura nemen zeer verfijnde energie gemakkelijk waar en voelen hierdoor dingen al in een vroeg stadium aan. Zij hebben van nature compassie en betrokkenheid met maatschappelijke zaken en dromen over een betere wereld waarin zij graag hun bijdrage leveren. Voor iemand met violet is geld verdienen niet voldoende, of sociale contacten, zij willen meer en vragen zich af wat hun plek en betekenis is binnen het grotere geheel. De wijze man/vrouw welke zich graag inzet voor iets wat werkelijk betekenis heeft, daarbij zichzelf overstijgt en wars is van macht, geld of materie. Soms meer interesse voor het onzichtbare dan voor het zichtbare, de fysieke realiteit. Samen de wereld een fijnere plek maken en het onmogelijke mogelijk maken zijn belangrijke drijfveren. Meditatie helpt hen om hun visies te voeden Werkt graag zelfstandig en ondernemend. Is vaak gevoelig voor sferen en energieën.

Weet u het al? Welke kleuren heeft uw aura?

De 7 Chakras

Chakra 1
Wortel / Muladhara / Rood / 'Er zijn'
Recht om te hebben

Ligt in het Perineum. Geassocieerd met 'overleven' en gerepresenteerd met het aarde element - Gaat over basis materiële behoeften - veiligheid, voeding, beschutting, een erg ik-gericht bewustzijn.

Chakra 2
Genitaliën / Svadhisthana / Oranje / Voelen
Recht om te voelen

Geassocieerd met sexualiteit, de ander komt in beeld, speelsheid, water-element, motivatie is gebasseerd op behoefte aan bevestiging of liefde van andere personen. Op dit punt wordt sex en spiritualiteit als tegenpool ervaren. Voor een kind: Speelsheid.

Chakra 3
Solar Plexus / Manipura / Geel / Doen
Recht om te handelen

Geassocieerd met ego, kracht, macht, invloed, ruimte, ligt in het bovengebied van de buik, balanspunt in krijgshaftige kunsten, wilskracht, intenties, hecht veel belang aan logica en rede, motivatie is: doelen behalen.

Chakra 4
Hart / Anahata / Groen / BeminnenHart / Anahata / Groen / Beminnen
Recht om te beminnen

Balanspunt tussen voelen en denken. Lichaam en geest. Grenzen kunnen bepalen. Zelfwaardering, mild, zorgzaam, vergevingsgezind, groepsbewustzijn.

Chakra 5
Keel / Visuddha / Lichtblauw / Spreken
Recht om te spreken

Communicatie, waarheid zoeken, veelzijdige interesse, onderscheidingsvermogen, ontwikkelde persoonlijkheid, mogelijkheid tot zelfexpressie, uitdrukkingsvermogen, stem.

Chakra 6
Derde Oog / Ajna / Donkerblauw-Indigo / Zien
Recht om te zien

Net boven de ogen, midden tussen de wenkbrauwen. Versmelten met andere dimensies. Zetel van intuïtie, buitenzintuiglijke waarnemingen, fantasie, zelfbewustzijn, genezende energie, openstaan voor nieuwe ideeën, zelfbeheersing.

Chakra 7
Kruin / Sahasrara / Wit-Violet / Weten
Recht om te weten

Boven op de kruin van het hoofd, ingang tot ongelimiteerd denken, non-dualistisch, geen object en subject denken. Verbondenheid met het universum, energetisch bewust, vredig. Idealiter de kroon op ontwikkelde andere chakra's. Anders mogelijk een vlucht uit de fysieke/materiële realiteit.